ยินดีต้อนรับสู่ TEMPUR®

ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เทมเพอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทมเพอร์ เราขอแนะนำให้คุณศึกษาวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งเงื่อนไขในการรับประกันอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ warranty.tempur.com.

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดและข้อยกเว้นของการรับประกันของผลิตภัณฑ์เทมเพอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

การรับประกันผลิตภัณฑ์เทมเพอร์มีระยะเวลาตามที่ระบุอยู่บนหรือภายในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เทมเพอร์ หรือตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง  โดยเริ่มนับจากวันที่ซื้อ (ยกเว้นกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นรุ่นเก่า สินค้าโชว์ หรือผ่านการสาธิตมาแล้ว การรับประกันจะเริ่มนับจากวันผลิต)

โดยทั่วไประยะเวลาการรับประกัน  จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางการรับประกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ  ควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันสำหรับประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่แรก  เนื่องจากอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างออกไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tempur.com.


ผลิตภัณฑ์: วัสดุเทมเพอร์ ระยะเวลารับประกัน ขอบเขตการรับประกัน?
All TEMPUR® mattresses, ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวถึงด้านล่าง

TEMPUR® toppers for North and Promise bed systems
10 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ หรือความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่มีการยุบตัวอย่างเห็นได้ชัดและถาวร มากกว่า 2 ซม. ขึ้นไป
TEMPUR® Original (15, 19, 20, 21, 25, Deluxe 17 (only when velour cover), Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27)

TEMPUR® Cloud (19,21,25, Breeze 22, Breeze 27)

TEMPUR® Sensation (19,21,25, Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27

TEMPUR® Topper 7

TEMPUR® Experience Mattress

TEMPUR® Relaxation Mattress
สูงสุด 15 ปี* การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ หรือความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่มีการยุบตัวอย่างเห็นได้ชัดและถาวร มากกว่า 2 ซม. ขึ้นไป
TEMPUR® Topper 5

TEMPUR® Futon All Seasons™

TEMPUR® Futon Deluxe (7cm)
5 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ หรือความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่มีการยุบตัวอย่างเห็นได้ชัดและถาวร มากกว่า 2 ซม. ขึ้นไป
TEMPUR® Topper Deluxe 3.5

TEMPUR® Topper 3.5
3 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ หรือความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่มีการยุบตัวอย่างเห็นได้ชัดและถาวร มากกว่า 2 ซม. ขึ้นไป
TEMPUR® Futon Basic (6cm)

TEMPUR® Futon Simple (6cm)
2 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ หรือความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่มีการยุบตัวอย่างเห็นได้ชัดและถาวร มากกว่า 2 ซม. ขึ้นไป
All moulded TEMPUR® Pillows, Cushions, Wedges, and other TEMPUR® Home 3 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ หรือความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่มีการยุบตัวอย่างเห็นได้ชัดและถาวร มากกว่า 2 ซม. ขึ้นไป
All TEMPUR® Pillows filled with TEMPUR® Material granulates:
- Traditional Pillows
- Comfort Pillows
- Ombracio Pillow
- Long Hug Pillow
- Down Luxe Pillow
3 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ
TEMPUR® Bicycle Pad

TEMPUR® Sleep Mask
2 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์: ผ้าหุ้ม ระยะเวลารับประกัน ขอบเขตการรับประกัน?
Covers for ALL products, ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวถึงด้านล่าง 2 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ
Cover for TEMPUR® Futon Simple 1 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ.
Down Cover for TEMPUR® Down Luxe Pillow 3 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือสินค้าวัตถุดิบ

* หมายเหตุ: หลังจากปีที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หากมีการเคลมผลิตภัณฑ์เทมเพอร์ซึ่งยังคงอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางเทมเพอร์จะทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ โดยลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างตามมูลค่าการรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงไปต่อปี (ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่าง) ข้อมูลเพิ่มเติม บางประเทศมีเงื่อนไขการรับประกัน 10 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์เทมเพอร์กลุ่มประเภทที่นอน โปรดตรวจสอบเงื่อนไขจากเทมเพอร์ภายในประเทศที่คุณซื้อ หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์

ปีที่ 0 – 5 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปีที่ 6 : จ่าย 10% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน ปีที่ 11 : จ่าย 60% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน
ปีที่ 7 : จ่าย 20% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน ปีที่ 12 : จ่าย 70% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน
ปีที่ 8 : จ่าย 30% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน ปีที่ 13 : จ่าย 80% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน
ปีที่ 9 : จ่าย 40% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน ปีที่ 14 : จ่าย 90% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน
ปีที่ 10 : จ่าย 50% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน ปีที่ 15 : จ่าย 95% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ราคาปัจจุบัน

** หมายเหตุ: ราคาของผลิตภัณฑ์ที่นอนเทมเพอร์นี้ เป็นราคา ณ ปัจจุบัน ขณะที่มีการเคลมเกิดขึ้น ในการรับประกันนี้ไม่มีจุดประสงค์ในการจำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงจะได้รับ แต่เป็นไปตามข้อกฏหมายกำหนดอย่างถูกต้อง

ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการอนุมัติ TEMPUR® ระยะเวลาการรับประกัน ขอบเขตการรับประกัน
ALL TEMPUR® Bed Bases, Bed Frames & Headboards unless stated otherwise below

ALL Bed System Items – remote control units, massage units and bed motors
2 ปี การชำรุดบกพร่องของวัสดุอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต  หรือสินค้าวัตถุดิบ
[Line Break]

TEMPUR® GUARANTEE COLLECTION (ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

คลิกที่หัวข้อด้านล่างเพื่อดูเอกสารที่คุณต้องการดู

TEMPUR® ARC™ BED COLLECTION (excluding USA and Canada)

Click on the headings below to see the documents you wish to view.

Why not try out
TEMPUR® products
in store?